"Genetyczne badanie w kierunku nosicielstwa chorób jest rekomendowane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Ginekologów i Położników (ACOG - The American College of Obstetricians and Gynecologists) u wszystkich pacjentek przed poczęciem lub w trakcie ciąży"

Wynik badania Parento pomaga w podjęciu odpowiednich decyzji, zarówno przed zajściem w ciążę, jak i po urodzeniu dziecka.

Przed zajściem w ciąże:

Niepomyślny (pozytywny) wynik badania Parento możesz skonsultować ze swoim lekarzem lub z lekarzem genetykiem klinicznym. Masz do rozważenia różne możliwości, w tym zastosowanie metody in vitro (wraz z diagnostyką preimplantacyjną) lub adopcji  komórek jajowych.

W trakcie ciąży:

W przypadku niepomyślnego wyniku badania Parento w trakcie ciąży masz możliwość skorzystania z nowoczesnych metod prenatalnej diagnostyki inwazyjnej, jak również wyboru odpowiedniego ośrodka wyższej referencyjności, który jest przygotowany na poród dziecka z obciążeniem genetycznym. Jest to także szansa na odpowiednie przygotowanie mentalne.

Po porodzie

Wczesna diagnoza dziecka – przed wystąpieniem objawów klinicznych – daje szereg możliwości wczesnego leczenia i zapobiegania skutkom niektórych chorób uwarunkowanych genetycznie.