Parento to profilaktyczne badanie, przeprowadzone  u osób starających się o dziecko, które nie mają objawów żadnej choroby genetycznej ale mogą potencjalnie być jej zdrowymi nosicielami. 

Korzyści z wykonania badania

Określenie ryzyka prokreacyjnego – prawdopodobieństwa urodzenia dziecka z choroba genetyczna

Możliwość wyboru odpowiedniej metody prokreacyjnej po uzyskaniu wyniku: naturalne poczęcie, In Vitro z zastosowaniem PGD, adopcja komórek jajowych lub dawstwo nasienia

W przypadku decyzji o urodzeniu chorego dziecka, możliwość wczesnej interwencji, leczenia oraz zapobieganie skutkom choroby genetycznej

Zainicjowanie procesu precyzyjnej diagnostyki genetycznej dla przyszłych rodziców i możliwość objęcia całej rodziny pełnym poradnictwem genetycznym

Skorzystanie z opieki nad ciążą oraz poród w ośrodku wyższej referencyjności, który jest przygotowany na poród dziecka z obciążeniami genetycznymi