Przygotowany przez nas panel diagnostyki zaburzeń genetycznych pozwala oszacować ryzyko wystąpienia następujących  chorób: 

Choroby metaboliczne

Wynikające z zaburzeń przemian biochemicznych białek, tłuszczów, węglowodanów, witamin i innych składników pokarmowych

Choroby neurologiczne

Takie jak rdzeniowy zanik mięśni i adrenoleukodystrofia.

Choroby krwi

Np. hemofilie

Choroby narządu wzroku i słuchu

Np. wrodzona ślepota Lebera

Niedobory odporności

Np. ciężki złożony niedobór odporności

Wybierz zakres


Wybierz
Zakres

Opis

Liczba badanych genów

Liczba badanych chorób


Oparty na badaniu całoeksomowym (WES) 

Zawiera dodatkową analizę FRAX, SMA i WPN za pomocą metod innych niż NGS

Obejmuje m.in.: rdzeniowy zanik mięśni (SMA), mukowiscydozę, głuchotę wrodzoną, wrodzoną ślepotę Lebera, wrodzony przerost nadnerczy, fenyloketonurię, albinizm, nietolerancję fruktozy, zespół łamliwego chromosomu X, zespół Smitha-Lemliego-Opitza, mukopolisacharydozę, ciężki złożony niedobór odporności2

Wykrywa: wrodzona łamliwość kości, padaczka, rybia łuska, pęcherzowe oddzielanie się naskórka, porfiria, progeria, choroba Charcota-Mariego-Tootha


Cena

Parento

optimum

7 000 PLN

za parę

Wykrywa 85% par z grupy ryzyka.


Obejmuje analizę najczęstszych i najpoważniejszych chorób genetycznych w populacji  polskiej. 

140

100

7 000 PLN
dla pary

Parento

maximum

10 000 PLN

za parę

Wykrywa 95% par z grupy ryzyka.Obejmuje analizę wszystkich znanych genów odpowiedzialnych za choroby recesywne i sprzężone z płcią

1 700

1200

10 000 PLN

dla pary